Verduurzamen van jouw bedrijf: start met een (gratis) energiescan!

Verduurzaming van je bedrijf begint met een belangrijke stap: een grondige energiescan. Deze scan biedt waardevol inzicht in het energieverbruik van je bedrijfspand of -activiteiten, en vormt zo een solide basis voor verdere verduurzamingsmaatregelen. Het is een cruciale eerste stap om ervoor te zorgen dat het nieuwe energiesysteem voldoet aan de huidige en toekomstige energiebehoeften.

Vaak kun je voor dergelijke energiescans subsidies ontvangen, zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Deze subsidies bieden financiële ondersteuning aan ondernemers en bedrijven die willen investeren in duurzaamheid. Hieronder vind je een overzicht van enkele van deze subsidiemogelijkheden, maar het loont altijd de moeite om de officiële websites van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), je provincie en je gemeente te raadplegen voor actuele informatie.

Wat houdt een energiescan voor bedrijven in?

Een energiescan is een grondig onderzoek dat tot doel heeft het energieverbruik van een gebouw, systeem of bedrijfsactiviteit in kaart te brengen. Tijdens deze scan worden relevante gegevens verzameld om vervolgens een actieplan of voorlopig ontwerp op te stellen voor het verduurzamen van het energiesysteem en het verminderen van het energieverbruik. Een energiescan kijkt niet alleen naar besparingsmogelijkheden, maar ook naar kansen om op energiegebied winst te behalen.

Hier is een uitgebreidere versie waarin alle subsidies worden genoemd:

Landelijke subsidies:

  • Energie Investerings Aftrek (EIA): Met de Energie Investerings Aftrek (EIA) kunnen bedrijven een deel van hun investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, wanneer ze investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie. Dit omvat onder meer energieadvies en maatregelen gericht op CO2-emissiereductie.
  • Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM): De Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) is specifiek gericht op het mkb. Deze regeling biedt financiële ondersteuning aan mkb-ondernemers die willen investeren in het verduurzamen van hun bedrijf. Subsidies worden verstrekt voor energieadvies op maat en de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen. Dit kan variëren van het verbeteren van energie-efficiëntie tot het verminderen van CO2-emissies.

Provinciale subsidies:

  • Provincie Overijssel – Energiebesparende maatregelen (geld terug actie): In Overijssel kunnen verschillende soorten organisaties, waaronder stichtingen, verenigingen, en bedrijven, subsidie ontvangen voor energiebesparende maatregelen. Dit omvat een vergoeding voor reeds uitgevoerde energiemaatregelen en subsidies voor energieonderzoek.
  • Provincie Overijssel – Scan verduurzaming wagenpark (vrachtvervoer): Overijsselse ondernemers kunnen subsidie krijgen voor het laten uitvoeren van een Zero Emissie Vervoer-scan (ZEV-scan) voor hun wagenpark vrachtvervoer. Deze scan geeft inzicht in de haalbaarheid van zero emissie vrachtvervoer en kan financiële ondersteuning bieden voor de implementatie van duurzame transportoplossingen.
  • Provincie Gelderland – Rapport en training duurzaam goederenvervoer over de weg: Bedrijven gevestigd in Gelderland kunnen subsidie aanvragen voor rapporten en trainingen gericht op duurzaam goederenvervoer over de weg. Dit omvat onderzoek naar energiebesparende mogelijkheden, laadinfrastructuur, en het optimaliseren van het productieproces.
  • Provincie Utrecht – Energietransitie: Het Programma Energietransitie 2020-2025 van de provincie Utrecht biedt subsidie voor verschillende aspecten van de energietransitie, waaronder energiescans bij bedrijven en maatschappelijke organisaties. Subsidies kunnen worden verstrekt voor het uitvoeren van energiescans en het begeleiden van bedrijven bij het identificeren van duurzame maatregelen.
  • Provincie Drenthe – Subsidie Energiestudies industriële bedrijven: Industriële bedrijven en instellingen in Drenthe kunnen subsidie aanvragen voor energiestudies gericht op het optimaliseren van energiebeheer en productieprocessen. Dit omvat onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden en maatregelen voor het verminderen van warmteverlies.

Gemeentelijke subsidies:

  • Gemeente Tilburg – Energiescans verenigingen en maatschappelijke organisaties: Verenigingen en maatschappelijke organisaties in Tilburg kunnen subsidie ontvangen voor energiescans. Deze scans bieden inzicht in energiebesparingsmogelijkheden en helpen bij het identificeren van maatregelen om het energieverbruik te verminderen.
  • Gemeente Arnhem – Subsidie energiebesparing ondernemers en maatschappelijke organisaties: Ondernemers en maatschappelijke organisaties in Arnhem kunnen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen, waaronder energiescans en advies. De subsidie kan worden gebruikt voor het uitvoeren van energieonderzoeken en het implementeren van duurzame oplossingen.
  • Gemeente Rotterdam – Haalbaarheidsonderzoek walstroom aanvragen: Bedrijven in Rotterdam met een kade en ligplaatsen voor zeescheepvaart of binnenvaart kunnen subsidie aanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken naar walstroom. Dit onderzoek biedt inzicht in de mogelijkheden voor het gebruik van walstroom en kan financiële ondersteuning bieden voor de implementatie van duurzame energievoorzieningen.

Dit overzicht van subsidie mogelijkheden is niet uitputtend. We adviseren je altijd even de site van de RVO te checken, maar ook zeker de site van jouw provincie en jouw gemeente om te onderzoeken welke actuele subsidiemogelijkheden er zijn.


Aan de slag met een energiescan voor jouw bedrijf?

Neem contact op met Koolen Energy Projects en ontdek wat jij met jouw energiesysteem kan besparen en verdienen.

Share the Post:

Related Posts

Scroll naar boven